Działalność charytatywna Jeunesse Kids

Jeunesse Kids to działalność charytatywna, której głównym celem jest troska o życie, bezpieczeństwo i jak największy rozwój dzieci na całym świecie, szczególnie tych w krajach Trzeciego Świata i dotkniętych ubóstwem. Jako międzynarodowa organizacja charytatywna Jeunesse Kids działa dzięki ogromnej walce i zaangażowaniu ludzi na całym świecie, którym zależy na dobru wszystkich dzieci. Misją Jeunesse Kids jest budowanie lepszego jutra dla wszystkich dzieci bez względu na miejsce urodzenia. Mottem organizacji jest „Jedno serce. Jedna Nadzieja. Jedna misja”. 

Wizja Jeunesse Kids

Celem Jaunesse Kids jest inspiracja społeczeństwa, aby budować lepszą przyszłość dla dzieci. Dzieci na całym świecie powinny mieć szansę rozwoju, nieskrępowanej działalności, która pozytywnie wpłynie na przyszłość i sukces. Obecnie dla wielu dzieci na świecie dostęp do nauki jest niemożliwy lub na bardzo niskim poziomie i nie chodzi tutaj tylko o edukację akademicką, ale tę na najbardziej podstawowym poziomie. Aktywnie wspieranie Jeunesse Kids przyczynia się do stworzenia wielkiej społeczności działaczy i filantropów, którym leży na sercu rozwój dzieci i ich dostęp do możliwości rozwijania siebie i swoich umiejętności. Wspólne działania oraz darowizny wszystkich, którym zależy na pomocy dzieciom na całym świecie sprawiają, że rozwój najmłodszych będzie możliwy i łatwiejszy.

Cele Jeunesse Kids

Jeunesse Kids jest międzynarodową organizacją non profit, której przyświecają trzy główne cele:

  • uwolnienie dzieci od nędzy
  • zapewnienie dzieciom edukacji i opieki medycznej
  • zaprzestaniu zjawisku jakim jest wyzysk dzieci na całym świecie

Jeunesse Kids chce nieść pomoc dzieciom i placówkom edukacyjnym wielopoziomową pomoc: dostarczanie odzieży, obuwia i pomocy medycznej dzieciom w krajach Trzeciego Świata czy zbieranie środków dla szpitali zajmujących się opieką nad dziećmi.

Głównymi celami na nadchodzące lata są także umocnienie pozycji Jeunesse Kids na świecie i uczynienie z niej platformy niosącej wielopoziomową pomoc dla dzieci na całym świecie. Ważne jest także to, aby zachęcać działaczy i filantropów do lokalnej działalności na rzecz propagowania idei Jeunesse Kids w mniejszych miejscach. W planach jest także comiesięczne organizowanie dni Jeunesse Kids.

Działalność charytatywna

Każda osoba, której nieobcy jest los dzieci na całym świecie może przyczynić się do niesienia pomocy dzięki Jeunesse Kids. Stworzenie lokalnych społeczności, które działają na mniej globalnym terenie jest jednym z głównych celów działalności Jeunesse Kids. Ważne są jednak także działania międzynarodowe takie jak Międzynarodowy Projekt Pomocy Dzieciom w Dao Lazuni w Chinach czy w Irkaat w Kenii. Jednym z programów jest także adopcja jednej z wiosek w Ekwadorze. Działalność charytatywna Jeunesse Kids przebiega na wielu poziomach.

Darowizna na działalność Jeunesse Kids

Każda osoba, która chciałaby przyczynić się do poprawy losu dzieci na całym świecie i wesprzeć działalność Jeunesse Kids, może przekazać dowolnej kwoty darowiznę na jej rzecz. Jednym ze sposobów jest elektroniczne przekazanie wybranej przez siebie kwoty poprzez stronę internetową Jeunesse Kids.

Written by

Redaktor serwisu - pasjonatka wizażu, estetyki i ładu.

No Comments Yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.