System wynagradzania w Jeunesse Global

System wynagradzania w Jeunesse Global

Kiedy chcesz rozpocząć biznes MLM przede wszystkim musisz zapoznać się z systemem wynagrodzeń firmy, poniżej przedstawiamy plan kompensacyjny Jeunesse Global.

Juenesse Global opracowało system wynagrodzeń, dzięki któremu dystrybutorzy rozpoczynający pracę dla firmy mogą zarobić pieniądze w prosty i realny sposób. Juenesse Global pozwala zarabiać, nawet przy wprowadzeniu do firmy minimalnej ilości osób, czyli dwóch, które otwierają nam matrycę dwójkową. Kiedy pracownik chce mieć maksymalne korzyści oferowane przez firmę musi zarekomendować 12 osób, ich maksymalna liczba nie jest niczym ograniczona.

Sześć sposobów na zarabianie w Jeunesse Global

Prowizja od Sprzedaży Detalicznej

Każdy z dystrybutorów może dokonać zakupu produktów w cenie hurtowej, chociażby do własnego użytku. Każdy dystrybutor może zarabiać na marży między różnicą w cenie hurtowej i detalicznej, kiedy odsprzedaje produkty. W przypadku przekazania klientowi linku do swojej strony, na której klient samodzielnie dokonuje zakupu, dystrybutor ma możliwość zarobienia od 35% do 60% zysku.

Premia od Nowego Klienta

Wprowadzając kolejną osobę do systemu, która kupi pakiet startowy, dystrybutor dostaje premię w wysokości od $25 do $200, ta jest zależna od wielkości pakietu, na jaki zdecyduje się nowy dystrybutor.

Wynagrodzenie Grupowe

Im większe zaangażowanie dystrybutora w rozwój firmy i pomoc innym pracownikom, tym większe są prowizję z obrotu grupowego, czyli analogicznie i większa korzyść dla dystrybutora.

By kwalifikować się do otrzymywania prowizji z obrotu grupy, należy dokonać osobistego zakupu na min 100 PV, osobiście zarejestrować dwóch nowych dystrybutorów, którzy również muszą dokonać zakupów na minimum 100 PV. W ten sposób dystrybutor automatycznie zdobywa też kwalifikację kierownika, która uprawnia go do otrzymania prowizji z obrotu grupy. Co miesiąc należy dokonywać zakupu na min 100 PV, by prawa do prowizji z obrotu grupy nie stracić.

Cykl polega na tym, że po jednej i drugiej stronie systemu binarnego (czyli dwóch osób wprowadzonych do systemu przez dystrybutora) dokonywany jest zakup. Juenesse Global podsumowuje punkty i kiedy dystrybutor uzyskuje wynik 300PV/600PV cykl jest zamykany, a dystrybutor otrzymuje prowizję $25.Wynagrodzenie grupowe wypłacane jest bez ograniczenia poziomów.

Premie od Kierowania Zespołem

Kierując zespołem, możesz dostawać od tego premie, której wielkość jest zależna od zarobków grupy. Premie można otrzymywać aż do siódmego poziomu grupy, którą zbudowałeś, we wszystkich sponsorowanych liniach, przy czym nową linię rozpoczyna każda osoba, którą osobiście zapiszesz do systemu. Jeżeli chcesz uczestniczyć w premii, musisz wykreować 60 punktów Osobistej Wartości Sprzedaży (PSV). Twoja pozycja w systemie Wynagradzania decyduje o tym, z jakiej liczby poziomów możesz dostawać premie.

Premie kształtują się następująco:

Poziom 1, czyli pierwsza linia = 20%
Poziom 2, czyli druga linia = 15%
Poziom 3, czyli trzecia linia = 10%
Poziom 4, czyli czwarta linia = 5%.
Poziom 5, czyli piąta linia = 5%.
Poziom 6, czyli szósta linia = 5%
Poziom 7, czyli siódma linia =5%

Premie od Zakupów Klienta

Specjalnie dla rodzin i znajomych dystrybutorów opracowano Program Stałego Klienta, dzięki któremu można otrzymać rabat 10% od ceny detalicznej lub nawet rabat o wielkości 20%, kiedy klienci ci zapiszą się do programu autodostawy. Dla dystrybutora oznacza to korzyść wielkości różnicy między ceną hurtową a tą, jaką płacą klienci preferowani.

Premie z Puli Liderskiej

Każdy pracownik może mieć udziały w globalnej sprzedaży firmy, kiedy zakwalifikuje się do Premii z Puli Liderskiej. Juenesse Global udostępnia 3% całkowitej Wartości Prowizyjnej, którą dzieli do osób kwalifikujących się do otrzymania premii. By wziąć udział trzeba mieć 10 klientów zwykłych lub preferowanych. Każde 1000CV wykreowane osobiście przez pracownika lub grupę zapisaną przez niego pozwala mu otrzymać jeden udział w Premii z Puli Liderskiej.

Pracownicy, którzy otrzymali kwalifikacje Diament lub Podwójnego Diament Dyrektora kwalifikują się do czerpania przychodów z Premii Puli Liderskiej.

Pule premii wypłaca się co kwartał, jej wielkość obliczana jest na podstawie

Liczby wszystkich udziałów w okresie premiowym.

W przypadku międzynarodowych dystrybutorów muszą oni mieć zapisanych 10 dystrybutorów, którzy w każdym miesiącu dokonają kompletnego zamówienia na auto dostawę.

Podsumowując:

W przypadku osiągnięcia 750 cykli w ciągu tygodnia zarabiasz $26 250, co w skali miesiąca generuje zysk $105 000, kiedy twoja kwalifikacja to Diamentowy dyrektor wielkość tych zarobków podwaja się.Możliwości zarobkowe w Juenesse Global są sprawą indywidualną, jednak zyski wysokości $5000 czy $10000 są kwestią roku pracy, przy czym każdy ma szansę zarabiać właśnie tyle

Written by

Redaktor serwisu - pasjonatka wizażu, estetyki i ładu.

No Comments Yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.